Atlantische BuurtDenk mee over de gebiedsvisie!
Submenu

Visie

In 2019 heeft een groep bewoners aangegeven aan de slag te willen met de openbare ruimte, duurzaamheid, de bebouwing en leefbaarheid in de buurt. Er zijn in 2019 en 2020 verschillende bijeenkomsten geweest om wensen en ideeën op te halen. Ook zijn er digitale enquêtes verstuurd. De mening van zoveel mogelijk bewoners uit de buurt is meegenomen in het resultaat. Al deze ideeën komen samen in de gebiedsvisie. De gebiedsvisie is een belangrijk document met daarin de wensen en doelen voor de wijk. Deze vormt de basis voor de uitwerking van toekomstige plannen. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen.

Opgaven vanuit de gebiedsvisie

Er zijn drie hoofdopgaven voor de Atlantische buurt. Het gaat om de verbetering van de verblijfskwaliteit in de buurt, het verbeteren van de verkeerssituatie en het verbeteren van het vastgoed.

Verbeteren verblijfskwaliteit

  • Het verbeteren van de kwaliteit en onderhoud van het groen
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de speelvoorzieningen
  • Een upgrade van de openbare ruimte
  • Het verminderen van overlast (denk aan hangjongeren en sociale controle)

Verbeteren verkeerssituatie

  • De verkeersveiligheid
  • De parkeerdruk 

Verbeteren kwaliteit woningen

  • De bouwkundige staat van de gebouwen
  • Het verduurzamen van de woningen
  • Differentiatie in de woningtypen en -segmenten

In de gebiedsvisie komen deze opgaven samen. De basis is een centrale groene drager, die van oost naar west door de Atlantische buurt loopt. Deze drager bestaat uit een groene as en speellint met daartussen typische bebouwingstypen.

Portaal bezit er de beneden-bovenwoningen en de ‘drie grijze flats’ sluiten op de as aan. In deze centrale drager heeft de gemeente grondbezit: de Kuyperstraat- en Wereldkidzlocatie. Voor de Kuyperstaatlocatie is de planontwikkeling al in gang gezet; Portaal gaat er 26 sociale huurappartementen realiseren.

Het is in ieder geval duidelijk dat er aan de kwaliteit van de woningen gewerkt moet worden. Als we die kwaliteit goed verbeteren knapt de hele buurt daarvan op. Het uitgangspunt is dat we eerst de woningen opknappen, en dat daarna de ingrepen in de openbare ruimte en eventueel de omliggende wegen volgen.

Gebiedsvisie

De gehele gebiedsvisie is beeldend en interactief uitgelegd. Via onderstaande knop nemen we u mee in het verhaal.

Ga naar de gebiedsvisie

 

 

 

 

Cookie-instellingen